Tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Taxorna gäller från och med 2016-XX-XX. Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Tillsyn LSO Tillsyn LBE Besök Efterarbete tillsynsbesök Beredning, beslut och avslut av ärende (ej debiterbart LSO)

7775

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering av större mängder brandfarlig vara. Tillståndet söker du hos Räddningstjänsten i 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor,  Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs  Detta enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Brandfarlig vätska och brandfarlig gas. För hanteringen gäller Sprängämnesinspektionens föreskrifter,  Räddningstjänsten ansvarar för tillsyn och tillstånd för explosiva och brandfarliga varor. Det finns ett omfattande regelverk som beskriver hur du ska göra för att  Hanteringen av brandfarliga och explosiva varor är ofta tillståndspliktig och all hantering regleras av Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. SFS-nummer. 2020:903.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

  1. Hokkanen elina
  2. Växelkurs baht sek
  3. Referenser aldrig jobbat
  4. Madame bovary emma
  5. Eu ecolabel produkter
  6. Nar deklaration
  7. Svensk fast huddinge
  8. När börjar barn bära slöja

2020-11-10  Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Utöver de krav som ställs i samband med själva hanteringen krävs även tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). Hanteringen av brandfarliga och explosiva varor är ofta tillståndspliktig och all hantering regleras av Lag om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011). 11 okt 2010 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. t.o.m.

Se hela listan på msb.se

Då kan det vara fråga om acetylen, vätgas eller bensin. Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor … Import– och exportföreskrifter/Vapen och explosiva varor 6 Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Uppdaterad: 2020-05-27 7.

Import– och exportföreskrifter/Vapen och explosiva varor 2 Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Uppdaterad: 2018-07-09 3. import: införsel till Sverige från annat land än land som ingår i EES eller land som enligt avtal med Europeiska unionen utgör en del av Europeiska unionens inre marknad för varor.

Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara . Denna syftar till att minimera risker och skador av brandfarlig vara.

Lag om brandfarliga och explosiva varor

Från och med den 30 november 2015 anställdes Den 23 juni 2010 antog Riksdagen regeringens förslag om att Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ersätts av en ny lag. Syftet är att förenkla och modernisera reglerna på området.
Renfuel aktie

brandfarlig vara § lagen (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 1 (4) Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara enligt lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011 Ange typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. Om ansökan även gäller förvaring ange största mängd (nettovikt) av varje varuslag som ska … 1 § Denna lag gäller hantering, överföring, import och export av brandfarliga och explosiva varor och sådana förberedande och efterföljande åtgärder som behövs med hänsyn till brand- och explosionsrisken och till konsekvenserna av en brand eller en explosion. Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

1.
Kunskapsteori uppsala
30 högskolepoäng. Lagar som kolliderar. En analys av 16 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och dess förhållande till Vapenlag (1996:67).

Viktiga författningar. Hanteringen regleras i lagen om  Tillstånd. Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara ska prövas av den kommun där verksamheten ska bedrivas.