Löneutvecklingen har varierat över tiden både för tjänstemän och för arbetare, men den genomsnittliga löneutvecklingen per år under den senaste 3-årsperioden har varit cirka 2,3 - 2,4 procent för både arbetare och för tjänstemän. Svenskt Näringsliv samlar in och sammanställer lönestatistik på uppdrag av medlemsorganisationerna.

2561

Byggnads är fackförbundet för alla som arbetar inom byggbranschen. Som en av våra drygt hundratusen medlemmar kan du vara stark, stolt och trygg!

Sammantaget var medellönen 13 procent, eller 4.200 kronor högre för män. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat de senaste åren och främst sker utjämningen inom tjänstemannasektorn. Lönestatistik inom olika yrken. Lön Sjuksköterskor Branschfakta, Statlig sektor Branschfakta – Statlig sektor. Cirka 269 000 personer har en anställning inom den statliga sektorn.

Lönestatistik för grävmaskinist senaste 5 åren

  1. Lma110
  2. Erasmus agreement uk

Därför förtjänar du en bra lön som säljare, en lön som sporrar dig till att arbeta effektivt, med För att ta del av den fullständiga chefslönestatistiken i Saco lönesök, logga in på sidan för Saco lönesök. När du loggat in i Saco lönesök, klicka på flikarna Löner från enkät, Samtliga Saco-förbund och Chefslöner. Där hittar du statistik för akademiker som är chefer. 2017. Tabell 4 och 5 innehåller det landstingskommunalt uppburna befattningsarvodet för de förenade anställningarna samt utvecklingen av detsamma 2011-2017 från den partsgemensamma statistiken för kommuner och landsting november 2017.

Lönestatistik för civilingenjörer i privat sektor Lönestatistik för civilingenjörer i statlig sektor Lönestatistik för högskoleingenjörer i statlig sektor

Arbetslösheten ökar och når 9,5 procent nästa år. Industrin klarar sig hyfsat medan det är nattsvart för handel, service och besöksnäringar. BNP faller med 3,1 procent i år, för att öka med lika mycket nästa år och landa på 4,5 procent 2022.

Nu är insamlingen av 2019 års lönestatistik öppen. Du som har administratörsrättigheter på vår webbplats får en inbjudan via mejl till årets insamling. Rapportera in uppgifterna senast den 1 november. Du som har administratörsrättigheter på Arbetsgivaralliansens webbplats får en inbjudan via mejl till årets lönestatistikinsamling.

Statistiken kan grovt delas in i tre delar. Lönestrukturstatistiken som visar löneläget en gång om året. Konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen månad för månad. EU-statistiken som levereras till den europeiska statistikbyrån Eurostat. Visions lönestatistik.

Lönestatistik för grävmaskinist senaste 5 åren

This website requires JavaScript. Lön Grävmaskinist. 33 100 kr .
Nabo matbar

Rapportera in uppgifterna senast den 1 november. Du som har administratörsrättigheter på Arbetsgivaralliansens webbplats får en inbjudan via mejl till årets lönestatistikinsamling. I vår statistik jämförs löneuppgifter från löneenkäten år 2019 mot motsvarande uppgifter för löneenkäten år 2018.

Tabell 4 och 5 innehåller det landstingskommunalt uppburna befattningsarvodet för de förenade anställningarna samt utvecklingen av detsamma 2011-2017 från den partsgemensamma statistiken för kommuner och landsting november 2017.
Albemarle stock


Lönestatistik i Min lön - verktyget som ger dig stöd när du pratar lön. Visst vore det bra att veta din löneutveckling de senaste åren och vad andra lärare i din yrkesgrupp tjänar? Det är en lätt match om du är medlem i Lärarförbundet. Logga in på verktyget "Min lön" så får du koll på lärares och skolledares lönestatistik

48 900 kr.